PIAGAM PELANGGAN

1. Pengurusan bersistematik dan berkualiti dalam mengadakan aktiviti keagamaan.

2. Surau mithali yang menekankan budaya ilmu dan pembinaan modal insan.

3. Memastikan semua pelajar Muslim memperoleh ilmu fardu ain yang sempurna.

4. Memastikan surau sebagai tempat ibadah yang kondusif dan selesa

5. Memaksimumkan penggunaan surau untuk pelaksanaan aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran.

6. Menyediakan kemudahan yang diperlukan oleh pelajar dalam membina modal insan yang sempurna.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s