MATLAMAT

1.  Mengimarahkan surau dengan pelbagai aktiviti keagamaan yang menarik dan
berkesan

2.  Melaksanakan pengurusan surau dengan efisyen dan sistematik

3.  Memupuk minat dan sikap pelajar memanfaatkan surau sebagai pusat kegiatan ilmu
dan ibadah.

4.  Melatih pelajar dengan ciri-ciri kepimpinan dan sahsiah Islamiah yang unggul.

5.  Membantu pelajar menyelesaikan permasalahan keagamaan dan isu-isu semasa.

6.  Mewujudkan surau mithali yang menekankan kepada budaya ilmu dan pembinaan
insan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s